"Pesti Eladhatatlan"
Unsellables from Budapest
Don Péter és El-Hassan Róza ötlete alapján
Based on the concept of Péter Don and Róza El-Hassan

2008. február 27. - 2008. március 16.
February 27 - March 16, 2008
Olaf Palme ház
Olaf Palme House

"Abszolút eladhatóság vagy eladhatatlanság nincs. Az eladhatóság éppúgy ízlés-, kor- és szituációfüggő, mint a vásárlási szándék. Minden művészettörténész ismeri azt a jelenséget, hogy egy-egy műtárgy más időben és más helyen sokkal többet vagy kevesebbet ér, mint például a létrejöttekor."

"There is nothing like absolute marketability or unmarketability. Whether something sells depends on taste, the time and the situation to the same extent as the desire to buy. Art historians know well enough that the market value of a work of art may considerably vary across space and time."

Don Péter

Értelmezések
fotósorozat
terv és ötlet: El-Hassan Róza
objekt: Bodó Sándor
fotó: Salam Haddad
Interpretations
photo-series
concept: El-Hassan Róza
object: Bodó Sándor
photo: Salam Haddad
Falk Miksa utcai műkereskedő kirakakatának fotója
fotó: El-Hassan Róza
Photograph of shop window at Falk Miksa street, Budapest
photo: El-Hassan Róza
Drakula
festett kermia szuvenír tárgy Erdélyből
mellete fából faragott
Diótörő
Dracula
painted ceramic souvenir object from Transsylvania
next to it
nutcraccer
Bábolna
bronzrelief, ismeretlen alkotó, 20. század
Babolna
relief, unknown artist, 20th century
Mozaik
mozaik, ismeretlen alkotó, 20.század
Mosaic
mosaic, unknown artist, 20th century
Zöld hímzés
20.század
Green embroidery
20th century
Don Péter nagymamájának a gyűszűtartója,
festett szecessiós tárgy, háttérben
üttörő fiú és lány // férfi és nő, inka kerámia szobor
Gyűszűtartó of Péter Don' s grandmother
painted object in art nouveau style, in the background:
The first price - pioneer boy and gir // man and woman inka ceramic sculpture
Szabadságszobor motívum
szecessziós bronzszobor
ismeretlen alkotó, 20. század, 10-es évek
Statue of liberty motive
unknown artist, 20th century
Időjárőr
Sugár János
Időjárőr
Sugár János
mitikamitika (nefertiti teste)

Horváth Tibor
mitikamitika (the body of nefertiti)
Tibor Horváth
Pléh Hanukia
Hanukia souvenir object
Popeye
kerámia szobor
ismeretlen szerző, 20. század
Popeye
cheramic sculpture
unknown artist, 20th century
Bizományi Áruház, Budapest, 2005
fotó: Süvecz Emese
Bizományi Áruház, Budapest, 2005
photo: Süvecz Emese
Mozaik, hetvenes évek, kereszt
mosaic from the seventies, cruxifix
History Wanted
festmény, 2007
Veszely Beáta
History Wanted
painting, 2007
Veszely Beáta
"Zöld Fali Tárgy"
1994
El-Hassan Róza
"Green Wall Object"
1994
El-Hassan Róza
Néptáncoló pár
batikolt vászon
ismeretlen szerő, 20. század
Folk dance, Hungarian couple
unknown artist, 20th century
Osama Bin Laden szuvenir tárgy
festett fa
és
Petőfi Sándor bronzplakett
Osama Bin Laden souvenir
and
Petőfi Sándor, Hungarian poet, bronze coin
Buddhaszobor Rákosi Mátyás vonásaival.
Fából faragott szobor a hatvanas évekből, mellette:
Ördögábrázolás
egy 19. századi Litván művész által

Buddha sculpture with the character of hungarian communist dictator Mátyás Rákosi,
next to it:
Devil
by 19 th century Litvanian sculpturer
Pralinés doboz bronz öntvény
Sugár János, 90-es évek
Pralinee - bonbon-box, casted in bronze
János Sugár in the 90-s
"Meghalt a hazáért", csendőr emlékmű,
naív faszobor
ismeretlen művész, 20. század második fele
az oldalához támasztva:
ganz mávag bronz emlékplakett
"He died for the motherland"
naive, wood sculpture
unknown artist, second part of 20th century
next to it
bronze plakett of communist iron industry - ganz mávag
Megérkezett a halál
olaj, vászon, 1937
Kürti István
The Death has come
oil on canvas, 1937
Kürti István
A születés fokozatai
faszobor, 2006
Horváth László
"Levels of the birth"
wood sculpture, 2006
Horváth László
Rózsa
ismeretlen kínai művész
Rose
Unknown chinese artist
"Pesti leértékelt"
2008
Horváth Katalin és Süveges Rita
"Bargain in Budapest"
2008
Horváth Katalin and Süveges Rita
Bajor Gizi és Ódry Árpád portréja
ismeretlen művész, 20. század második fele
Portre of famous Hungarian actress Bajor Gizi and actor Ódry Árpád
unknown artist, second part of the 20th century
Férfi akt
Szobotka Imre
Male nude
Szobotka Imre
Hagar Coca-Colát iszik
2004
a pozsonyi Gandy Galéria képviseletében
El-Hassan Róza
Hagar drinks Coca-Cola
2004
courtesy Gallery Gandy
El-Hassan Róza
Cím nélkül
homokfúvott, 20.század második fele
Naív indián művész
Untitled
second part of the 20th century
naive Indian artist
"Az interpretátor szemüvege"
Áth Zsóka
Glasses of the Interpretator
Áth Zsóka
A szolidaritás éjszakája, 2006

Akció, videó
Wércsoport
The Night of the Solidarity, 2006
Action, Video
Wércsoport
Hajléktalanbábú
a Szolidaritás éjszakája c. akcióból
mögötte
arab kaligráfia: Quarib- Közel felirattal
Homeless puppet
from the action "Night of Solidarity" 2006
behind it
arabic calligrafy with the word: "quarib- near"
"Ötös Lottó"
montázs, koncepruális mű, 2000
Bodó Sándor
"Lottery"
conceptual montage, 2000
Bodó Sándor
Zöld Műhely

Lemezjátszó; montázs a Zöld Műhelyből
Zöld Műhely- Green Workshop
Object montage from Green Workshop- fore more info see youtube zold muhely budpest
Családi tabló
kollázs, 20. század második fele
ismeretlen művész
Family Picture
collage, second part of the 20th century
unknown artist
"A Pesti Eladhatatlan kiállítás alapötlete körülbelül egy évvel ezelőtt született meg, amikor Don Péter budapesti gyűjtő és szakíró vásárlási szándékkal többször is meglátogatta műtermemet. Don Péter munkáimat, melyek mellesleg nagyon tetszettek neki, némi ironikus felhanggal tökéletesen "eladhatatlannak" nevezte. Ebből indultak ki azok a nagyon érdekes beszélgetések, melyek végén felkért, hogy nézzük át gyűjteményét, és rendezzünk közösen egy kiállítást, amelyen Don Péter műtárgyainak és művészeti kuriózumgyűjteményének darabjait egészítenénk ki saját munkáimmal. A kezdeményezéshez a későbbiekben csatakozott még néhány, a témához vonzódó kortárs művész is.

A kiállítás abból a feltevésből indul ki, hogy a tárlaton szereplő tárgyak zöme eladhatatlan, talán túl közel áll a lehetséges vevőkör feldolgozatlan kollektív élményanyagához. Meggyőződésünk, hogy a Pesti Eladhatatlanon látható tárgyak kulturális tudattalanunk lényeges részét tárják elénk, és mélyen tükrözik majd városunk történelmének, kultúrájának és jelenének egy meghatározó részét. A kortárs konceptuális művek és a kiállítás rendezése minimalista eszközökkel kívánja értelmezni Don Péter kulturális kuriózumgyűjteményét, az ebben megjelenő városi folklórt és, összességében, Budapest jelenlegi társadalmi berendezkedését.

Egy furcsa magyar tájkép, a képcsarnokos múlt vászonfestménye; egy szocreál festmény -melyet én egy pszichiátriai kezelt szürreál festményének hittem -, ami oly furcsán ötvözi a szubjektívet és a sematikusat, az egyéni és a kollektív meghasonlottságot; egy kis Drakula-kerámia Erdélyből, egy pléhből kivágott menora mint szuvenirtárgy, egy mozaikból kirakott feszület a hetvenes évek stílusjegyeivel, egy fából készült gyűszűtartó-doboz magyaros szecessziós motívummal, egy néptáncoló magyar pár, amelyet indiai batik eljárással vittek fel az ékrámára feszített selyemre. Egy buddhaszobor, akinek arcvonásai Rákosi Mátyásra emlékeztetnek; egy vastag és puha gobelin malommal és orgonabokorral; vagy a kortárs művek közül Veszely Beáta nagyméretű lovasfestménye, melyen apróhirdetések szövege olvasható, Bodó Sándor Ötös Lottója, melynek telitalálatos számait különböző szelvényekből vágta ki, majd keretezte be a művész, és egy földön kuporgó piros ülő alak, saját szobrom...

Úgy gondoljuk, kiállításunk furcsa, eladhatatlan tárgyainak összességéből kiolvashatóvá válik az a valami, ami minket, budapestieket, történelmi hagyományainkat, mult(i)kulturális eklektikánkkal különössé tesz, de fontos része a sajátosságaink, értékeink és történetünk összességéből összeálló komplex képnek. Annak eldöntése, hogy a festmények, nippek és bronzszobrok 20. századi városi folklórját egy különös város önnön világába zárt elitjének látványélményeként nézzük-e, vagy inkább egy univerzális polgári értékrend bölcsességekkel teli 21. századi hagyatékának tekintjük - ez már a kiállítás látgatóira vár."

El-Hassan Róza, 2008 Budapest

A Pesti Eladhatatlanhoz csatlakoztak:
Áth Zsóka, Blaha Tamás, Bodó Sándor, El-Hassan Róza, Horváth Tibor, Haddad Salam, Horváth László, Sugár János, Szira Henrietta, WÉRCSOPORT (Rohánszky Bence, Szita Gergely, Pethő Zoltán, Kiss András, Horváth Zsófia), Veszely Beáta, Horváth Kata és sokan mások

El-Hassan Róza, kortárs képzőművész. Átfogó tárlata utoljára 2006-ban került megrendezésre a Műcsarnokban. Nemzetközi kiállítások rendszeres meghívottja. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékén tanít.

www.roza-el-hassan.hu

Don Péter, művészetíró, kurátor és gyűjtő, a Törekiben működő Művésztelep kurátora. Legfontosabb munkái közé a magyar művészeti lexikonok és szignotárak készítése tartozik.

- Don Péter-Lovas Dániel-Pogány Gábor: Új magyar művésznévtár I-II., DecoArt Könyvek, 2006
- Don Péter-Lovas Dániel-Pogány Gábor: Új magyar szignótár, DecoArt Könyvek, 2005
- Don Péter-Pogány Gábor: Magyar szoborkészítők jelzéstára, Auktor Könyvkiadó, 2003
- Don Péter-Pogány Gábor: Aukciós magyar festők és grafikusok szignótára, Gesta Könyvkiadó, 2001.
- Don Péter:"A proletárdiktatúra kultúrpolitikája nem lehet Guttmann-nadrág..." Dekameron, 1996

Pesti Eladhatatlan

2008. február 27 - 2008. március 16.

Olaf Palme ház - 1146 Budapest, Olaf Palme sétány 1.
Tel: (+ 36-1) 363 56 24

Nyitva tartás: 10.00 - 18.00

A kiállítást támogatója: EastEuroCo - Executive Search Group

unsellable@gmail.com


"The concept of Unsellables from Budapest came about a year ago, when Budapest collector and critic Péter Don visited me in the studio on a number of occasions, with the intention to buy art. Once he noted ironically that the works, which he incidentally liked very much, were perfectly unmarketable. This gave rise to extremely interesting discussions on marketability, and eventually he invited me to see his collection, which numbers hundreds of items, and to jointly organize an exhibition that would feature some of the works of art and artistic curios he owns, as well as works of my own making. The initiative was later joined by contemporary artists, who feel an affinity towards the subject.

The display is based on the assumption that most of the exhibits could not possibly be sold, because they are too close to the collective, unprocessed experiences of the potential buyers. We are convinced that what you see at Unsellables from Budapest uncovers an important segment of our cultural unconscious, reflects a significant part of the history, culture and present of our city. The contemporary conceptualist artworks and the layout of the exhibition function as minimalist tools in the service of interpreting Péter Don's collection of cultural curios, the urban folklore they represent, in sum, the current social structure of Budapest.

A strange Hungarian oil landscape, a relic from the times when art trade was a state monopoly; a socialist realist painting, which I first took for a surrealistic piece by a psychiatric patient, and which mixes the subjective and the formulaic, the personal and the collective neuroses, ever so strangely; a small ceramic Dracula from Transylvania; a tin cut-out of a menorah as a souvenir; a mosaic crucifix with the stylistic markers of the seventies; a wooden thimble holder with Hungarian Art Nouveau motifs; a couple performing a Hungarian folk dance, batiked on a piece of silk on a stretcher; a statue of Buddha whose face bears a striking resemblance to Mátyás Rákosi; a thick and soft tapestry with a mill and lilacs. All this in the company of such contemporary works as Beáta Veszely's large equestrian painting with classified ads; Sándor Bodó's Winner Ticket, a framed lottery ticket whose winning numbers were cut out from different tokens; my own sculpture, a red figure sitting on the ground ...

We believe that the strange, unmarketable objects of our exhibition trace that something which makes Budapest, with its history and multicultural eclecticism, unique - or at least will outline part of the complex image that is composed of our peculiarities, values and memories. Whether this 20th-century urban folklore of paintings, knick-knacks and bronze sculptures seems the salon world of an extraordinary city's self-absorbed elite, or the insightful 21st-century inheritance of a universal scale of bourgeois values - well, that is for the visitors to decide."

Róza El-Hassan, Budapest, 2008.

The following artists have also joint "Unsellables from Budapest":
Zsóka Áth, Tamás Blaha, Sándor Bodó, Róza El-Hassan, Tibor Horváth, Henrietta Szira, Andor Merksz, Salam Haddad, János Sugár, WÉRCSOPORT (Bence Rohánszky, Gergely Szita, Zoltán Pethő, András Kiss, Zsófia Horváth), Beáta Veszely, Kata Horváth and many others.

Róza El-Hassan, contemporary artist. Her solo-exhibition took place in Műcsarnok / Kunsthalle Budapest.
For more info see: www.roza-el-hassan.hu

Péter Don, art writer, curator and collector. Among his most important editions we find a comprehensive lexika of Hungarian Art

Unsellables from Budapest

February 27 - March 16, 2008

Olaf Palme House - 1146 Budapest, Olaf Palme sétány 1.
Phone: + 36 1 363 56 24

Open: 10 a.m. - 6 p.m.

The exhibition was supported by EastEuroCo - Executive Search Group.

unsellable@gmail.com
Értelmezések / Interpretation
Falk Miksa utcai műkereskedő kirakakatának fotója / Photograph of shop window at Falk Miksa street, Budapest
Drakula
Bábolna
Mozaik / Mosaic
Zöld hímzés / Green embroidery
Gyűszűtartó
Szabadságszobor motívum
mitikamitika (nefertiti teste)
Hanukia
Popeye
Bizományi Áruház
Kereszt
History Wanted
"Zöld Fali Tárgy" / "Green Wall Object"
Néptáncoló pár / Folk dance, Hungarian couple
Osama Bin Laden szuvenir tárgy/ Osama Bin Laden souvenir
Rakosi-Buddha
Pralinés doboz - bronz öntvény
"Meghalt a hazáért" / "He died for the motherland"
Megérkezett a halál / The Death has come
A születés fokozatai / "Levels of the birth"
Rózsa / Rose
"Pesti leértékelt" / "Bargain in Budapest"
Bajor Gizi és Ódry Árpád portréja / Portre of famous Hungarian actress Bajor Gizi and actor Ódry Árpád
Férfi akt / Male nude
Hagar Coca-Colát iszik / Hagar drinks Coca-Cola
Cím nélkül / Untitled
Az interpretator szemüvege / Glasses of the Interpretator
A szolidaritás éjszakája, 2006
Hontalan bábú
"Ötös Lottó" / Lottery
Zöld Műhely/Green Workshop
Családi tabló / Family Picture

Leírás / Description

A képek nagy felbontásban:
Photos in high resolution:
Salam Haddad

Kiállítás meghívó design és kiállítás rendezés:
invitation card design and exhibition enteriour:
Horváth Tibor

Webes megjelenés:
Web:
Horváth H. Katalin